Projecte

Creació d'una associació de comerç a Sant Climent del Llobregat

Una associació de comerç és una organització formada per un grup de comerciants que treballen en col·laboració per aconseguir l'objectiu comú de promoure el desenvolupament econòmic i social del seu territori, així com defensar els interessos dels comerciants de la zona.

Les associacions de comerciants poden ser creades per iniciativa dels mateixos comerciants, d'associacions empresarials o d'institucions públiques, resultant la seva fundació, en gairebé tots els casos, motivada per la necessitat d'enfortir el sector comercial d'un territori i millorar la seva competitivitat.

I és sota aquestes premisses d'impulsar la competitivitat, defensar els interessos del comerç local i afavorir l'activitat econòmica de la zona que a Grupo Sigma hem assumit el projecte per establir les bases per a la creació de l'Associació de Comerciants de Sant Climent de Llobregat, a Barcelona.

Aquest treball, que va tenir el seu origen en l'organització prèvia d'algunes activitats de dinamització comercial, s'ha centrat a constituir un model d'associació de comerç que compleixi amb les condicions necessàries per assolir els seus objectius i garantir la viabilitat de l'entitat amb una junta representativa dels sectors de comerç del territori que comparteixen els valors escrits en el pla estratègic que hem redactat conjuntament.

El projecte de creació de l'associació de comerciants de Sant Climent de Llobregat ha comptat, a més, amb un pla de captació de socis i un pla de finançament específics.

Servei
Estratègia
Data de publicació
1 de gener de 2023
Carregant...