La diversitat cultural és un valor...">
La diversitat cultural és un valor...">

Projecte

(Des de 2012) XEIX

Projecte guardonat amb "The Diversity Advantage Challenge Award" del Consell d'Europa.

La diversitat cultural és un valor important per a qualsevol societat, i el món empresarial, no és aliè a aquesta circumstància. La incorporació de comerciants d'altres països en el teixit comercial local pot ser una font de dinamisme econòmic i d'enriquiment cultural per a la comunitat. Els consumidors poden tenir accés a una oferta més àmplia i diversa de productes i serveis, la qual cosa no només ajuda a estimular la demanda i el consum, sinó també a atreure a un públic més ampli en benefici de l'economia local. A més, la col·laboració i l'intercanvi d'idees entre comerciants de diferents cultures representa, en general, una font d'aprenentatge i creixement empresarial per a tots els involucrats.

És sota aquestes premisses que en assumir la gestió de l'eix comercial Eix Fort Pienc en 2012 i comprovar el gran nombre de comerciants d'orígens culturals diversos presents en el territori, vam desenvolupar a Grupo Sigma i vam posar en marxa, també, el projecti XEIX, avui encara vigent i en constant evolució.

Aquest projecte té com a objectiu concret la promoció del coneixement de les cultures i llengües xinesa i d'Àsia Meridional (el Pakistan, l'Índia i Bangladesh) en el barri i el reconeixement a la contribució cultural, social i econòmica del comerç divers en el dinamisme del Fort Pienc.

El pla estratègic sobre el qual se sustenta XEIX està pensat i desenvolupat des d'una clara perspectiva intercultural transversal i s'aplica en totes les accions que engloba el projecte, a través de les que es persegueix estimular la dignificació i normalització de la diversitat en el teixit comercial en aquest territori.

El pla estratègic contempla, a més, la difusió activa i puntual de les diferents activitats i experiències que el consumidor pot trobar en aquest entorn comercial, utilitzant per això mitjans de comunicació autòctons i altres dirigits específicament a les comunitats asiàtiques presents en el districte de l'Eixample i a la ciutat de Barcelona, en general.

Servei
Estratègia
Data de publicació
1 de gener de 2012
Carregant...