Projecte

(Des de 2013) Fort Pienc Escènik

Premi Comerç Col·laboratiu atorgat per la Direcció de Comerç en 2015.

L'any 2013 vam posar en marxa la primera Fira dels Oficis de les Arts Escèniques del Fort Pienc, un nou i innovador recurs per a la dinamització territorial i econòmica d'aquest barri de l'Eixample de Barcelona, i que vam idear, alhora, per promocionar els projectes i oficis relacionats amb les arts escèniques i per contribuir, també, a la difusió del treball de joves artistes amb talent. Des de llavors han participat en aquest esdeveniment anual, escoles d'arts escèniques i professionals del sector de tota la ciutat.

Aquest és un projecte viu i en constant evolució que s'adapta a cada moment per optimitzar els seus resultats.

L'any 2016, per exemple, vam convocar en el marc d'aquesta Fira dels Oficis de les Arts Escèniques del Fort Pienc, la primera edició dels Premis Increscènic per econèixer la creativitat i el treball de joves artistes. Un any més tard, en 2017, vam donar un nou impuls al projecte, creant un grup de treball format per joves vinculats a les escoles d'arts escèniques del barri del Fort Pienc, amb la missió de redissenyar la Fira.

D'aquest grup de treball va sorgir el Festival l'Estació Escènika, un esdeveniment a peu de carrer, convertit en circuit l'any 2020 a causa de la pandèmia, i que, ampliant mires, s'ha obert encara més al barri, transformant-se en el Fort Pienc Escènik.

Durant tot aquest temps, aquest esdeveniment ha contribuït a la dinamització cultural del territori que l'acull, afavorint l'atracció de visitants culturals i la promoció de l'economia local.

Data de publicació
1 de gener de 2013
Carregant...