Projecte

Estudi del teixit comercial i pla de dinamització de Sant Quintí de Mediona

Conèixer l'estructura i les dinàmiques comercials d'un territori és fonamental per poder dinamitzar aquesta activitat econòmica i aconseguir el seu creixement. Com a experts en projectes de dinamització comercial a Grupo Sigma disposem d'un Servei de Diagnosi de l'Estat del Comerç i de tots aquells factors que influeixen en les dinàmiques comercials del municipi.

Aquest servei és el que hem ofert a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, a Barcelona, i ha inclòs des d'una prospecció del comerç del municipi i un treball de recerca amb entrevistes telefòniques i presencials en els establiments per a recopilar dades fins a la identificació de tots els agents econòmics del territori útils per a la creació del pla estratègic comercial que hem articulat després de la diagnosi.

Aquest pla estratègic de llarg recorregut l'hem desenvolupat per impulsar el comerç local d'aquest municipi i ha contemplat el disseny i implementació de propostes d'actuació concretes i viables per consolidar el comerç de proximitat, el treball en xarxa i propiciar el trànsit de clients cap a aquests establiments a través de campanyes de comunicació i dinamització comercial. A més, el pla ha fixat com a objectius transversals del projecte, millorar l'entorn, aprofitant els atractius turístics del municipi com a reclam per a visitar i comprar a Sant Quintí de Mediona.

Servei
Estratègia
Data de publicació
1 de gener de 2022
Carregant...