Projecte

Itinerari formatiu: El procés de crear una associació per a la Diputació de Barcelona

A Grupo Sigma hem impartit aquest itinerari formatiu pràctic per a tècnics de comerç de cinc municipis de la Diputació de Barcelona i els seus comerciants, interessants a aconseguir l'impuls de l'associacionisme i treball en xarxa i propiciar, amb això, la creació d'una associació de comerç i/o promoció econòmica local en cada localitat, capaç de projectar accions i activitats per a dinamitzar el comerç del municipi.

La intervenció de Grupo Sigma ha contemplat l'organització d'un seminari sobre com crear una associació de comerciants en el qual s'han abordat tots els àmbits i aspectes a considerar en aquest procés, aportant per a major profit dels participants, experiències i informacions pràctiques sobre aquest tema.

Durant el seminari, de diverses sessions, s'ha lliurat a cada grup impulsor, plantilles personalitzades per abordar de manera pautada totes les tasques per crear una associació de comerciants, des de l'anàlisi del context, la seva finalitat i perfil dels socis fins a la redacció dels objectius i missió de l'entitat.

A més, Grupo Sigma ha ofert sessions d'acompanyament als participants per a l'avaluació de la viabilitat del seu projecte, assessorant-los en l'àmbit estratègic i en totes les gestions de constitució, en general.

Data de publicació
18 d'abril de 2023
Carregant...