Projecte

Itinerari formatiu: Estratègia d'associacions per a la Fundació SURT

Fundació SURT és una entitat d'acció social que treballa per fer efectius els drets econòmics, socials i culturals de les dones i per a erradicar les discriminacions per raó de sexe. L'entitat compta amb diferents àrees d'actuació.

A través d'aquest itinerari formatiu, Grupo Sigma ha donat suport a la junta directiva de la Fundació SURT, facilitant-li eines de planificació estratègica, ajudant-los a visualitzar diferents oportunitats i millorant els processos de presa de decisions i foment de la cultura de l'organització.

La nostra intervenció també ha contemplat la tutela de l'elaboració dels plans d'acció de cada àrea de la fundació i la integració dels mateixos en el pla corporatiu de l'entitat.

Data de publicació
18 d'abril de 2023
Carregant...