Projecte

Pla d'acció de l'Associació de Comerciants i Serveis de Montgat

L'eficàcia d'una associació de comerciants es mesura per la seva capacitat per satisfer les necessitats dels seus socis, promoure el desenvolupament econòmic de l'àrea en la qual es troba i, també, per la quantitat i qualitat de serveis i beneficis que ofereix, a més de la seva capacitat per influir en les decisions que afecten el seu sector i territori i fer front als desafiaments de l'entorn econòmic i social en el qual opera.

Quan una entitat no és capaç de garantir aquestes capacitats amb eficàcia i eficiència, la definició d'un nou pla d'acció resulta clau per impulsar a l'associació i a la seva activitat, de nou.

Així ho hem fet amb l'Associació de Comerciants i Serveis de Montgat (ACISM) després d'un exhaustiu anàlisi de la seva situació, a partir del qual hem creat un pla estratègic d'acció per millorar les seves activitats i abast.

El pla ha contemplat un canvi d'orientació i, més enllà de les promocions i activitats bàsiques, ha implicat a tots els aspectes de l'Associació. A més, hem introduït a la gestió de l'entitat de comerciants, la planificació per objectius i la incorporació d'indicadors de resultats en la memòria d'actuació.

El pla d'acció també incideix en noves estratègies per fomentar el contacte sistemàtic amb socis potencials, i planteja innovacions en les activitats promocionals i en la seva difusió, a més de millores en la digitalització de l'associació (web, xarxes socials, WhatsApp i tasques de gestió).

Tot això ha permès a l'Associació de Comerciants i Serveis de Montgat posicionar-se de manera més eficaç en el mercat i adaptar-se a les necessitats i exigències de l'entorn actual. La planificació per objectius i els indicadors de resultats obtinguts han servit, a més, per avaluar l'eficàcia de les accions dutes a terme per establir noves metes per a continuar millorant.

D'igual manera, les estratègies de comunicació implementades han facilitat optimitzar el contacte amb els socis i millorar la relació entre l'associació i els comerciants i serveis de Montgat.

Data de publicació
1 de gener de 2023
Carregant...