Projecte

Pla estratègic sector de comerç al detall de bicicletes (2006-2008)

Premi al Projecte d'Innovació 2008 atorgat per la Generalitat de Catalunya.

En 2006, els comerços al detall de bicicletes perdien participació en el mercat, alhora que augmentaven els seus estocs per l'aparició continua de noves categories de productes, veient reduïts els seus marges a conseqüència d'una l'elevada competència basada en el preu.

Perfer front a aquesta situació i a petició del nostre client, el Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya, a Grupo Sigma ens vam encarregar de desenvolupar un pla estratègic sectorial enfocat a millorar la capacitat dels comerciants detallistes de bicicletes perquè poguessin fer front a les grans superfícies i, especialment, a les grans superfícies especialitzades en esports.

Els beneficiaris van ser 135 comerços socis del Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya, als quals, a través del pla estratègic, vam poder acompanyar en la consecució dels objectius del projecte: adequar la seva oferta de productes i serveis als nous hàbits de compra i tipologies de consumidors, millorar les seves instal·lacions i modernitzar els processos de gestió i comunicació dels seus negocis.

Les tasques abordades en aquest projecte van ser:

  • Estudi sectorial per conèixer la realitat del comerç detallista de bicicletes respecte a altres tipus de distribució comercial (hipermercats, category killers etc). En aquest estudi van col·laborar a més dels comerços, fabricants, majoristes i administracions públiques.
  • Anàlisi de consumidors per mitjà d'enquestes telefòniques i reunions de grup per comprendre els hàbits de compra i les motivacions de les diferents tipologies de consumidors, així com la seva predisposició cap al canal detallista.
  • Auditoria dels comerços detallistes que va permetre als participants conèixer la seva situació respecte a la resta d'establiments, definir la seva tipologia comercial i proposar línies d'acció per a millorar el seu negoci. En aquestes auditories van participar 80 dels 135 socis del Gremi de Comerciants de Bicicletes de Catalunya. Molts d'aquests comerços de bicicletes van accedir en aquest moment i per primera vegada, a ajudes i subvencions per millorar el seu negoci.
Servei
Estratègia
Data de publicació
1 de gener de 2008
Carregant...