Projecte

Viu Nou Barris

Aquest projecte emmarcat dins del nostre servei d'impuls del comerç divers ha tingut com a objectiu aconseguir la implicació i participació dels emprenedors d'entorn cultural divers en el teixit associatiu comercial dels barris del Districte de Nou Barris.

Per assolir la màxima rellevància per al projecte l'hem dotat de nom propi, "Viu Nou Barris" i desenvolupat al seu voltant diferents accions per arribar als comerciants d'origen i contexts culturals diversos de Nou Barris i fer partícips, també, a la resta de comerciants del Districte d'aquesta diversitat i els seus avantatges com a element de dinamització comercial. 

Tasques desenvolupades:

  • Creació d'elements de comunicació en xinès, urdú, anglès, català i castellà per a les diferents associacions de comerciants de Nou Barris: land page, brochure de presentació de l'associació, formularis, notícies,...)
  • Elaboració d'un cens dels negocis regentats per persones d'origen i contextos culturals diversos.
  • Campanya d'informació als comerciants d'orígens i contextos culturals diversos sobre els serveis i les iniciatives de les associacions de comerciants del seu territori, promovent la seva participació.
  • Distribució d'informació sobre els canals de comunicació amb l'administració.
  • Organització d'activitats formatives, tallers i esdeveniments per difondre les cultures diverses presents al territori.
  • Organització de trobades per connectar els comerciants autòctons i d’origen divers i a les entitats asiàtiques amb les entitats locals.
Data de publicació
19 d'abril de 2023
Carregant...