Serveis

Foment de l'associacionisme

A Grupo Sigma som especialistes en serveis d'assessoria per a associacions de comerciants, fundacions, organitzacions professionals i entitats del tercer sector en general i, com a consultoria estratègica els oferim suport per desenvolupar el seu potencial, enfortir els recursos econòmics, assolir els objectius plantejats per l'organització i per professionalitzar la gestió, cobrint o assistint, segons cada cas, les necessitats específiques de diferents àrees: comunicació, màrqueting, relacions públiques, captació de socis, ampliació de recursos, digitalització, etc.

Acompanyament a associacions i ens locals
Oferim assessorament, capacitació i acompanyament per enfortir les capacitats de les organitzacions i millorar el seu impacte al territori.
Serveis de dinamització
Col·laborem amb les associacions i organitzacions per fer-les créixer en socis, recursos i serveis que creïn valor i incrementin la seva referència i reputació.
Serveis de gestió
Assistim la professionalització de les associacions i fundacions, assumint tasques de gestió, assistència tècnica i organització per fer que les entitats puguin assolir els seus objectius de manera més eficaç.
Gestió de subvencions
Ajudem a les associacions a obtenir els recursos necessaris per desenvolupar les seves activitats i projectes, i col·laborem per a garantir una gestió eficient i transparent dels fons obtinguts.
Carregant...