Serveis

Investigació i estratègia

Grupo Sigma donem suport a les organitzacions per crear i desenvolupar els seus plans estratègics, definir oportunitats i implementar accions que permetin el seu creixement sostingut i rendiment en el temps.

Investigació
Desenvolupem l'estratègia global de les organitzacions estudiant a fons cada entitat, territori i sector i proposant línies d'actuació que facilitin la seva tasca i assoliment de resultats.
Estratègia
Desenvolupem plans estratègics per associacions, fundacions i organitzacions i els vinculem amb plans estratègics territorials i sectorials per optimitzar els resultats, ara i al llarg del temps.
Carregant...