Projecte

XEIX

El projecte XEIX va néixer l'any 2012 com un projecte d'interculturalitat per afavorir la inclusió en la vida local dels nombrosos comerciants d'origen i context cultural xinès que regentaven negocis en el barri del Fort Pienc, a l'Eixample de Barcelona.

Al llarg del temps, hem anat adaptant el projecte i ampliant els seus objectius, els territoris i les comunitats implicades a favor d'un territori cada cop més inclusiu.

El caràcter fonamentalment comercial dels seus inicis ha evolucionat cap a una intervenció també comunitària, la qual cosa el fa únic i pioner.

El projecte XEIX fomenta la relació entre els actors del territori, i facilita la interactivitat entre comerços, escoles, centres de salut, biblioteques... generant, així, una xarxa de relacions al barri que afavoreix la construcció d'un territori inclusiu.

A més, des d'aquest projecte, s'està treballant per desenvolupar els valors de reconeixement de la diversitat, interacció positiva i l'equitat, sense perdre de vista les possibilitats d'innovació i generació d'oportunitats que significa interaccionar la interculturalitat amb qualsevol mena d'actuació econòmica, educativa, cultural, sanitària i/o social.

Data de publicació
19 d'abril de 2023
Carregant...